Uykusuzluk ve Depresyon İlişkisi

jmood kapak(4)

Major depresif bozukluk işlevsellik ve yaşam kalitesinde en fazla bozulma yaratan hastalıkların başında gelmektedir. Uykusuzluk ve uyku ile ilgili problemler depresyonda oldukça sık karşılaşılan durumlardır. Son dönemlere kadar uykusuzluğun bir depresyon belirtisi olduğu görüşü hakimdi. Bu nedenle depresyonun tedavi edilmesi ile uyku problemlerinin de düzeleceğine inanılıyordu.Ancak son dönemlerde yapılan birçok çalışmada uykusuzluğun sadece bir depresyon belirtisi olmadığı ortaya çıktı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ABD Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr Mustafa Güleç ve arkadaşları tarafından yapılan bir gözden geçirme çalışmasında uykusuzluk ve depresyon arasındaki ilişkiye dikkat çekiliyor. Psikiyatri dünyasının saygın dergilerinden Journal Of Mood Disorder’a konu olan derlemede uykusuzluk ve depresyon arasındaki ilişkinin bir tavuk yumurta durumu olabileceği belirtiliyor. Yapılan çalışmada tedavi  edilmeyen uyku bozukluklarının depresyona sebep olabileceği vurgulanıyor.

İlgili çalışmadan elde edilen sonuçlara göre depresyon ile uykusuzluk arasındaki yakın bir ilişki var.Depresyondaki hastaların büyük bölümü uyku düzeni ile ilgili problemlerden yakınırken, uyku bozukluğu olan kişilerde depresyon sıklığı normal kişilere göre daha yüksek. Son yapılan çalışmalar uykusuzluğun MDB gelişimi için bir risk faktörü olduğunu ortaya koyuyor. Yine birçok çalışmada daha önceden var olan uyku problemlerinin ilaç tedavisi ile ya da başka tür yöntemlerle düzeltilmesinin depresyon gelişimini azalttığı gösterilmiştir.

Depresyondaki kişiler uykusuzluk sorunu yaşadıkları zaman, depresyonlarının tekrar etmesi, uykusuzluk sorunu olmayan hastalara göre daha fazladır.Bu nedenle uykusuzluk, depresyon için tetikleyici işlevi görebilir. Ayrıca depresyonu sürekli hale de getirebilir. Yine uyku problemlerinin depresyon belirtilerinin şiddeti ile de yakın ilişkisi olduğu görülüyor.

Uzmanlara göre depresyondan bağımsız olarak uyku bozukluklarının tedavi edilmesi depresyon gelişiminin önlenmesi açısından büyük önem arzediyor.